GRÆSPAPIR

Et bæredygtigt alternativ

Hvad er græspapir?

Græspapir er et papirmassebaseret produkt, hvor der ud over fibre fra træ eller affaldspapir også er en betydelig andel af græsfibre (mindst 30 %).

Græspapir bidrager aktivt til klimabeskyttelse gennem ressourcebesparende produktion, fordi man erstatter en del af træmassen med græspapir. Allerede under produktionen af græsfibre sparer man mere end 99 % vand og op til 95 % CO2-emissioner.

Papiret kan fremstilles af op til 50 % græsfibre, afhængigt af anvendelsesformålet og kan fremstilles med træmasse såvel som med affaldspapir.

Græspapir er genanvendeligt og komposterbart og har alle certifikater og godkendelser til omfattende anvendelse i papir- og emballageindustrien.

Græspapir vs. alm. papir

Med hensyn til bæredygtighed er fremstillingsprocessen for græsfibre uovertruffen i forhold til papirmasse fremstillet af træ. Man opnår en reduktion af CO2-emissionerne på hele 95 % !

Hvordan gør man det?

  • lavt energiforbrug ved fiberproduktion (112 kW/h)
  • meget lavt vandsbehov (6 liter pr. ton råmateriale)
  • lav logistisk indsats (tilgængelighed af græs)
  • ingen brug af kemikalier
  • 1,2 tons græs bliver til et ton fibre

Til sammenligning ser produktionen af et ton papirmasse af træ således ud:

  • højt energiforbrug (over 5.000 kW/h)
  • stort behov for ferskvand (6.000 liter pr. ton)
  • høje logistikomkostninger (gennemsnitlige transportafstande på 4 000 km)
  • stort forbrug af kemikalier (f.eks. natriumsulfat, natriumsulfid osv.)
  • 2,3 tons træ bliver til et ton papirmasse

Hvert træ tæller

Træer er et af naturens mest effektive våben mod klimaændringer. De leverer rent vand, giver os ilt og absorberer kuldioxid, de beskytter mod oversvømmelser og laviner og er levesteder for mange planter og dyr, der lever i fredelig sameksistens. Hvorfor ikke blot reducere “brugen” af træer?  Papermint sælger papirprodukter der reducere brugen af træmasse.

Kontakt os.

Ønsker du et godt tilbud eller vejledning på en opgave, så er du meget velkommen til at kontakte os. Jo flere og bedre oplysninger vi får, jo hurtigere får du et hurtigt og præcist tilbud: 

–  Tryksag (Flyer, invitation, visitkort etc.)

–  Oplag (hvor mange)

–  Format (Størrelse på færdigt produkt)

–  Enkelt eller dobbeltsidet

Det er en rigtig god idé hvis du har mulighed for at sende en pdf-fil af opgaven.